Clubul Sportiv de Orientare "DUDU" Floreşti

jud. Cluj, Floreşti, str. Cuza Vodă nr. 28, C.I.F.: 14423477

cont: RO71BUCU644187802511RO01 Alpha Banc Cluj-Napoca

tel: +40.264.265345, e-mail: duduprod@gmi.ro

web site: www.csodudu.ro

 

Membrii fondatori / Consiliul Director:

Preşedinte: Cioban Dumitru

____________________________________________________________